Počet záznamů: 1

Magneto crystalline anisotropies in (Ga,Mn)As: A systematic theoretical study and comparison with experiment

 1. 1.
  0336052 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zemen, Jan - Kučera, Jan - Olejník, Kamil - Jungwirth, Tomáš
  Magneto crystalline anisotropies in (Ga,Mn)As: A systematic theoretical study and comparison with experiment.
  [Magnetokrystalické anisotropie v (Ga,Mn)As: Systematická teoretická analýza a srovnání s experimentem.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 15 (2009), 155203/1-155203/29 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR KAN400100652; GA ČR GEFON/06/E002
  GRANT EU: European Commission(XE) 215368 - SemiSpinNet
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP0801; NAMASTE(XE) FP-7214499
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: dilute magnetic semiconductor * magnetic anisotropy * Ga,Mn)As
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009
  http://arxiv.org/abs/0904.0993

  Theoretical survey of magnetocrystalline anisotropies in (Ga,Mn)As epilayers as a function of Mn local-moment concentration, hole concentration, temperature and lattice strains. Comparison of the calculations to available experimental data.

  Výpočet magnetokrystalických anisotropií v epivrstvách (Ga,Mn)As v závislosti na koncentraci Mn, koncentraci děr, teplotě a deformaci krystalové mříže. Srovnání výpočtu s dostupnými experimentálními daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180378