Počet záznamů: 1

The Semiquinone-Ruthenium Combination as a Remarkably Invariant Feature in the Redox and Substitution Series [Ru(Q)(n)(acac)(3-n)](m), n=1-3; m = (-2),-1, 0,+1, (+2); Q=4,6-Di-tert-butyl-N-phenyl-o-iminobenzoquinone

 1. 1.
  0336047 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Das, D. - Das, A. K. - Sarkar, B. - Mondal, T. P. - Mobin, S. M. - Fiedler, Jan - Záliš, Stanislav - Urbanos, F. A. - Jimenez-Aparicio, R. - Kaim, W. - Lahiri, G. K.
  The Semiquinone-Ruthenium Combination as a Remarkably Invariant Feature in the Redox and Substitution Series [Ru(Q)(n)(acac)(3-n)](m), n=1-3; m = (-2),-1, 0,+1, (+2); Q=4,6-Di-tert-butyl-N-phenyl-o-iminobenzoquinone.
  [Kombinace Semichinon-Ruthenium jako význačný rys v redox a substituční řadě [Ru(Q)n(acac)3-n]m, n=1-3; m = (-2),-1, 0,+1, (+2); Q=4,6-Di-tert-butyl-N-phenyl-o-iminobenzochinon.]
  Inorganic Chemistry. Roč. 48, č. 24 (2009), s. 11853-11864 ISSN 0020-1669
  Grant CEP: GA MŠk OC 139; GA AV ČR KAN100400702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: transition metal complexes * density functional theory * electron paramagnetic resonance
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.657, rok: 2009

  Three new compounds, [Ru(Q(center dot-))(acac)(2)] = 1, [Ru(Q(center dot-))(2)(acac)] = 2, and [Ru(Q(center dot-))(3)] = 3, were obtained and characterized as Ru-III complexes with 4,6-di-terbul-N-phenyl-o-iminobenzosemiquinone (Q(center dot-)) ligands All three systems show multiple electron transfer behavior, which was analyzed using electron paramagnetic resonance (EPR) and UV-vis-near-infrared (NIR) spectroelectrochemistry. H-1 NMR spectroscopy and a crystal structure analysis suggest antiferromagnetically spin-spin coupled Ru-III and Q(center dot-) in 1, similar to that in the related compound 4 with unsubstituted o-iminobenzosemiquinone However, in contrast to 4(n) (Remenyi, C.; Kaupp, M. J. Am. Chem Soc. 2005, 127,11399), the system 1(m) exhibits unambiguously metal-centered electron transfer, producing ions [Ru-IV(Q(center dot-))(acac)(2)](+) = 1(+) and [Ru-II(Q(center dot-))(acac)(2)](-) = 1(-), ...

  Byly připraveny tři nové sloučeniny [Ru(Q•-)(acac)2] = 1, [Ru(Q•-)2(acac)] = 2, and [Ru(Q•-)3], = 3 a charakterizovány jako RuIII komplexy s 4,6-di-tert-butyl-N-phenyl-o-iminobenzosemichinonovými (Q•-) ligandy. Všechny systémy vykazují násobné přenosy elektronu, toto chování bylo analyzováno pomocí EPR, UV-Vis-NIR spektroelectrochemie, a DFT výpočtů. 1H-NMR spektroskopie a krystalové strukturní analýzy ukazují na antiferromagneticky spin-spin spřažené RuIII and Q•- v 1, podobně jako v analogické sloučenině 4 s nesubstituovaným o-iminobenzosemichinonem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005654