Počet záznamů: 1

Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan

 1. 1.
  0336037 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svobodová, Marcela - Novák, Jiří Karel
  Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan.
  [Palynomorph assemblages from silica sandstones of upper Turonian age from Holany.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 114-117 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Bohemian Cretaceous Basin * Upper Cretaceous * palynomorphs * siltstones * glass silica sandstone * biostratigraphy
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-32.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-32.pdf

  Biostratigraficky významné pyly a cysty obrněnek umožnili stanovit stáří sklářských pískovců a prachovců jako svrchní turon. Složení společenstva dinocyst z vrtu Holany je srovnatelné se společenstvem nalezeným v hemipelagických uloženinách z lomu Úpohlavy.

  Biostratigraphically important pollen and dinoflagellate cysts indicate the Upper Turonian age of the siltstones and glass silica sands. The composition of dinocysts from Holany is comparable to that found in hemipelagic deposits of Úpohlavy section.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180366