Počet záznamů: 1

A bottle in a freezer

 1. 1.
  0336030 - MU-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Pavel - Rocca, E. - Sprekels, J.
  A bottle in a freezer.
  [Láhev v mrazáku.]
  SIAM Journal on Mathematical Analysis. Roč. 41, č. 5 (2009), s. 1851-1873 ISSN 0036-1410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: phase transitions * well-posedness * Moser iteration schemes * long time dynamics
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.649, rok: 2009
  http://www.math.cas.cz/~krejci/75086.PDF http://www.math.cas.cz/~krejci/75086.PDF

  A model is proposed for solidification of the liquid content of an elastic bottle in a freezer. We prove the existence and uniqueness of a solution for the corresponding initial-boundary value problem which couples a PDE with an integrodifferential equation and an ordinary differential inclusion ruling the evolution of the phase parameter.

  Je navržen model pro tuhnutí kapalného obsahu pružné láhve v mrazáku. Dokážeme existenci a jednoznačnost řešení odpovídající počátečné okrajové úlohy, která svazuje jednu parciální diferenciální rovnici s jednou integrodiferenciální rovnicí a jednou obyčejnou diferenciální inkluzí, která řídí evoluci fázové proměnné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180359
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Krejci3.pdf3270.1 KBVydavatelský postprintvyžádat