Počet záznamů: 1

Kvalita života u Crohnovy nemoci

 1. 1.
  0336017 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Gabalec, L. - Bureš, J. - Šedová, Michaela - Valenta, Zdeněk
  Kvalita života u Crohnovy nemoci.
  [Quality of Life of Crohn’s Disease Patients.]
  Časopis lékařů českých. Roč. 148, č. 5 (2009), s. 201-205 ISSN 0008-7335
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: Crohnova nemoc * kvalita života * kvalita života vztažená ke zdraví * IBDQ * WHOQOL-BREF
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa

  Posuzování kvality života u chronických onemocnění se začíná přesouvat z oblasti klinických studií do praxe. Hlavním cílem projektu bylo zhodnocení kvality života u pacientů s Crohnovou nemocí ze dvou českých center pomocí českých verzí dotazníků kvality života: obecného World Health Organization Quality of Life - BREF a specifického Inflammatory Bowel Disease Questionnaire. Dále pak porovnání kvality života u pacientů s aktivitou a v remisi, jakož i porovnání s běžnou českou populací. Ve studii byl prokázán významný vliv aktivity nemoci na kvalitu života. Kombinace obecného a specifického dotazníku kvality života může poukazovat na faktory, které mohou být jinak nedoceněny. Kvalita života pacientů v remisi je srovnatelná s kvalitou života běžné české populace.

  The assessment of the quality of life in chronic diseases has started to move from clinical studies to practice. The main goal of the project was to assess the quality of life of Crohn’s disease patients from two Czech centres by means of Czech versions of the general World Health Organization Quality of Life – BREF and specific Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, to compare the quality of life of patients with an active disease and those in remission and to compare the quality of life with the general Czech population. The results from our study indicate that the disease activity may have a significant impact on the quality of life in Crohn’s disease patients. A combination of the general and specific questionnaire may identify factors that would otherwise remain unappreciated properly. The quality of life of patients in remission was comparable to that of the general Czech population.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180348