Počet záznamů: 1

Laser-induced damage studies in optical elements using x-ray laser interferometric microscopy

 1. 1.
  0336016 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Margarone, Daniele - Kozlová, Michaela - Nejdl, Jaroslav - Rus, Bedřich - Mocek, Tomáš - Homer, Pavel - Polan, Jiří - Stupka, Michal - Jamelot, G. - Cassou, K. - Kazamias, S. - Klisnick, A. - Ros, D. - Bercegol, H. - Danson, C. - Hawkes, S.
  Laser-induced damage studies in optical elements using x-ray laser interferometric microscopy.
  [Studium laserem uměle výtvořených poškození optických elementů pomocí RTG laserové mikroskopické interferometrie.]
  Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics II. Bellingham: SPIE, 2009 - (Juha, L.; Bajt, S.; Sobierajski, R.), 73610N/1-73610N/11. Proceedings of SPIE, 7361. ISBN 9780819476357. ISSN 0277-786x.
  [Damage to VUV, EUV, and X-Ray Optics II. Prague (CZ), 21.04.2009-23.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7E08099; GA MŠk(CZ) LC528
  GRANT EU: European Commission(XE) 506350 - LASERLAB-EUROPE
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: x-ray laser * XUV interferometric microscopy * laser-induced optical damage * fused silica
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://dx.doi.org/10.1117/12.823302

  Results of a novel X-ray laser application, aimed at understanding the microscopic effects involved in formation of laserinduced damage in optical materials exposed to sub-ns laser pulses, will be presented. Specifically, we studied thin plane beamsplitters that are presently the weakest element of the next generation of high-energy lasers (LMJ, NIF), with permanent damage threshold below 20 J/cm2. Standard fused silica substrates and a model system, containing welldefined micron grooves as seeding sites to trigger damage when irradiated by 438 nm laser pulses, were in situ probed by a neon-like zinc X-ray laser delivering up to 10 mJ at 21.2 nm.

  Výsledky nové rentgenové aplikace, která se snaží prozkoumat mikroskopické efekty vznikajících při laserem vyvolaném poškozování optických materiálů, exponovaných sub-ns laserovými pulsy, zde budou představeny. Konkrétně, jsme studovali tenké rovinné děliče svazků, které jsou momentálně nejzranitelnějšími elementy budoucí generace vysoce výkonových laserů (LMJ, NIF) s trvalým prahem poškození pod 20 J/cm2. Standardní křemenné substráty a modelové systémy, obsahující přesně definované vrypy mikronových velikostí, které slouží jako místa započetí poškození v momentě kdy jsou ozářeny laserovým pulsem na vlnové délce 438 nm, byly přímo prozkoumány pomocí neonu podobnému zinkového rentgenového laseru pracujícím na vlnové délce 21,2 nm a dosahujícím energii až 10 mJ.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180347