Počet záznamů: 1

Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS

 1. 1.
  0336006 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikita, T. - Kolejka, Jaromír - Klimánek, M.
  Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS.
  [Advanced analysis of windthrows using GIS.]
  Sympozium GIS Ostrava 2009. Ostrava: VŠB TUO, 2009, s. 1-8. ISBN 978-80-87294-00-0.
  [Sympozium GIS Ostrava 2009 /16./. Ostrava (CZ), 25.01.2009-28.01.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: GIS * windthrow * analysis
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Škody na lesích působené polomy jsou typické pro Šumavu po celé historické období. Rostoucí množství vichřic působí škody nejen na lesích, ale také místním hospodářství a ohrožuje rekreaci. Geografická analýza za použití technologie GIS poukázala na faktory, které ovlivňují loklaizaci polomů a výši škody.

  Forest damages caused by storm winds are very common event in Šumava Mts. since written history. Growing number of hurricanes here is followed by large wind fall and endangered local economy, nature protection, human life and recreation. Geographical analysis using GIS was applied to identify main factors influencing the location and level of damages.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180338