Počet záznamů: 1

Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na příkladu Brava

 1. 1.
  0335996 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bayer, Ivo - Kolářová, J. - Kolářová, Marta - Vávra, Martin
  Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na příkladu Brava.
  [The Presentation of Inequalities and Value Messages in Teen Magazines Using the Example of Bravo.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 158 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 9. ISBN 978-80-7330-172-9
  Grant CEP: GA MŠk 2D06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: media * inequalities * values
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Studie zkoumá obsahy časopisu Bravo z hlediska zprostředkování životního způsobu, reprodukce nerovností a nabízených hodnotových orientací. Hodnoty, které ukazuje zejména na příbězích mladých celebrit, jsou úspěch, pracovitost, nezávislost, přitažlivý vzhled a tradičními rodinné hodnoty. V rubrikách zaměřených na rady čtenářům v oblasti intimních vztahů prosazuje jako dominantní hodnoty jejich vlastní štěstí, prospěch a vývoj. I zde je kladen velký důraz na vzhled a atraktivitu jako nutné podmínky pro spokojený život.

  Essay examines content of magazine Bravo from the point of view of life style intermediation, inequality reproduction and value orientation. Values that the magazine shows on young celebrities’ stories are success, diligence, independence, physical attraction and traditional family values. In the sections pointed on advices in the field of relationship dominate values as private happiness, personal benefit and self-fulfilment. The magazine lays emphasis on visual aspects and attractiveness as a precondition of contended life.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180330