Počet záznamů: 1

Občané a veřejné dění, zájem, vliv, informovanost a spokojenost

 1. 1.
  0335985 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Patočková, Věra
  Občané a veřejné dění, zájem, vliv, informovanost a spokojenost.
  [Citizens and Public Affairs: Interest, Influence, Informedness and Satisfaction.]
  Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Čermák, D.), s. 24-43. Sociologické studie/Sociological Studies, 09, 6. ISBN 978-80-7330-167-5
  Grant CEP: GA MŠk 2D06006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: public affairs * informedness * citizens
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola vychází z dat dotazníkových šetření, která byla realizována v letech 1992 – 2008 v Blatné, Českém Krumlově a Velkém Meziříčí. Zaměřuje se na vztah respondentů k veřejným záležitostem, jejich pocit informovanosti o dění ve městě a práci městských orgánů, jejich názor na vliv vybraných institucí a lidí na rozhodování o důležitých otázkách ve městě a spokojenost občanů s prací vedení města. V závěru se věnuje tomu, jak respondenti získávají informace o dění ve městě.

  The chapter is based on data of surveys conducted between 1998 and 2008 in Blatná, Český Krumlov and Velké Meziříčí. The chapter is focused on the relation of the respondents to public affairs, their sense of informedness, their opinion about the influence of selected institutions and people on the decision-making of important town issues, satisfaction of citizens with performance of town leadership, and on how the respondents acquire information about events in their town.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180320