Počet záznamů: 1

Dybowski's sika deer (Cervus nippon hortulorum): genetic diversity of native Primorian and introduced Czech populations

 1. 1.
  0335917 - UBO-W 2010 RIV RU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Krojerová-Prokešová, Jarmila - Barančeková, Miroslava - Vallo, Peter - Voloshina, I. V. - Koubek, Petr
  Dybowski's sika deer (Cervus nippon hortulorum): genetic diversity of native Primorian and introduced Czech populations.
  [Sika Dybowského (Cervus nippon hortulorum): genetická diverzita původní primorské a introdukované české populace.]
  Proceedings of the XXIX International Union of Game Biologists Congress. Moscow: IUGB, 2009, s. 1-5. ISBN 978-5-7035-2118-2.
  [IUGB Congress /29./. Moscow (RU), 17.08.2009-22.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA524/09/1569; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Dybowski's sika deer * genetic diversity
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  http://www.iugb-moscow2009.ru/cd/docs/ps/Krojerova_poster_1_report_eng.pdf http://www.iugb-moscow2009.ru/cd/docs/ps/Krojerova_poster_1_report_eng.pdf

  Historical records indicate a possible presence of Dybowski's sika deer subspecies (Cervus nippon hortulorum) within sika deer animals introduced to the Czech Republic. The aim of our study was to confirm subspecific affiliation of Dybowski's sika deer in the CR and to compare genetic diversity of both populations. Up to date 58 tissue samples from the Czech population and from 22 tissue samples from the Primorian population (Lazovsky Reserve) have been analysed. The population genetic diversity was studied using two mitochondrial markers: cytochrome b gene and control region. Our results confirmed the relationship between introduced Czech and native Primorian populations. According to a priori expectation, genetic diversity of the Czech population was detected to be extremely low due to founder effect. Similarly, genetic diversity of the Primorian population was detected to be as low as that of the Czech population. This indicates serious bottleneck of the Primorian population.

  Přítomnost siky Dybowského (Cervus nippon hortulorum) mezi zvířaty dovezenými do České republiky naznačují historické záznamy. Úlohou této studie bylo potvrdit poddruhovou příslušnost siky Dybowského v chovech v České republice a porovnat genetickou diverzitu původní populace v Primorskom kraji a introdukované české populace. Dosud bylo zanalyzováno 58 tkáňových vzorků z území ČR a 22 tkáňových vzorků z původní populace v Primorii (Lazovská rezervace). Genetická diverzita byla studována pomocí dvou mitochondriálních markerů: genu pro cytochrom b a kontrolního regionu. Naše výsledky potvrdily vztah mezi českou a primorskou populací. Ve shodě s původním předpokladem byla genetická diverzita české populace velice nízká pravděpodobně v důsledku efektu zakladatele. Obdobně i genetická diverzita původní primorské populace byla nízká, což indikuje významný historický pokles početnosti (bottleneck) této populace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180261