Počet záznamů: 1

2C or not 2C: a closer look at cell nuclei and their DNA content

 1. 1.
  0335908 - UEB-Q 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Greilhuber, J. - Doležel, Jaroslav
  2C or not 2C: a closer look at cell nuclei and their DNA content.
  [2C nebo ne 2C: pohled zblízka na buněčná jádra a obsah jejich DNA.]
  Chromosoma. Roč. 118, č. 3 (2009), s. 391-400 ISSN 0009-5915
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: genome size * DNA content
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.979, rok: 2009

  The life cycle of animals and plants involves changes in chromosome number (nuclear phase) and sometimes even the karyotype, and consequently the DNA content of a nuclear genome is not static in time. Thus, in order to interpret DNA content data, it is important that the status of the materials from which DNA content is estimated be precisely defined. The previously proposed distinction between "holoploid" (C) and "monoploid" (Cx) genome size covers the most frequent states of plant and animal nuclear genomes. However, restricting nomenclature to just C and Cx still leaves a number of unresolved problems. Here, we propose an extension of the C-value terminology to handle a range of cytogenetic conditions, life cycle segments, and nuclear phases. A set of superscripts and subscripts are used in a formal way to identify life cycle segments and to express the quantitative relationship between these segments.

  Životní cyklus zvířat a rostlin zahrnuje změny v počtu chromozómů a někdy dokonce i celého karyotypu, následkem čehož množství DNA jaderného genomu není v čase konstantní. Pro správnou interpretaci dat týkajících se obsahu DNA je důležité přesně definovat analyzovaný materiál. Tato publikace nabízí rozšíření terminologie C-hodnoty tak, aby bylo možné pojmout jednotlivá období životního cyklu, jaderné fáze či různé cytogenetické stavy. Bylo nutné revidovat v současnosti používaný pojem holoploidní počet chromozómů (n) pro zachování vztahu mezi n a C-hodnotou a mezi monoploidním počtem chromozómů x a Cx-hodnotou. Zygotičtí jedinci jsou pak označováni jako 2n a jejich ploidie vyjadřuje násobky základního chromozómového čísla x. Rozšířená terminologie velikosti genomu by měla eliminovat nejednoznačnosti v udávaných údajích obsahu DNA živočichů a rostlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180253