Počet záznamů: 1

Polyamine profiles and biosynthesis in somatic embryo development and comparison of germinating somatic and zygotic embryos of Norway spruce

 1. 1.
  0335902 - UEB-Q 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Gemperlová, Lenka - Fischerová, Lucie - Cvikrová, Milena - Malá, J. - Vondráková, Zuzana - Martincová, Olga - Vágner, Martin
  Polyamine profiles and biosynthesis in somatic embryo development and comparison of germinating somatic and zygotic embryos of Norway spruce.
  [Biosyntéza a obsah polyaminů během vývoje somatických embryí a porovnání somatických a zygotických embryí smrku ztepilého v průběhu jejich klíčení.]
  Tree Physiology. Roč. 29, č. 10 (2009), s. 1287-1298 ISSN 0829-318X
  Grant CEP: GA MZe QH82303
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: ADC * ODC * Picea abies
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Impakt faktor: 2.292, rok: 2009

  The polyamine (PA) contents and activities of PA biosynthetic enzymes in Norway spruce somatic embryos [Picea abies L. (Karst.), genotype AFO 541] were studied in relation to anatomical changes during their development, from proliferation to germination, and changes in these variables associated with the germination of mature somatic and zygotic embryos were compared. Activities of PA biosynthetic enzymes steadily increased during the development of somatic embryos, from embryogenic suspensor mass until early cotyledonary stages. In these stages, the spermidine (Spd) level was significantly higher than the putrescine (Put) level, and the increases coincided with the sharp increases in S-adenosylmethionine decarboxylase activity in the embryos. The biosynthetic enzyme activity subsequently declined in mature cotyledonary embryos, accompanied by sharp reductions in PA contents, especially in cellular Put contents.

  Vývoj somatického embrya smrku od raných fází až po časně kotyledonární stádium provázela zvyšující se aktivita biosyntetických enzymů polyaminů. Zralá somatická embrya se vyznačovala vysokým obsahem polyaminů; obsah spermidinu byl dvojnásobný a sperminu trojnásobný ve srovnání se zygotickými embryi. Akumulace polyaminů v somatických embryích může představovat část zásobních reserv, které jsou pravděpodobně využity při klíčení. Na druhé straně vysoká hladina polyaminů v somatických embryích může být spojena se sníženou klíčivostí somatických embryí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180248