Počet záznamů: 1

Horseweed with Reduced Susceptibility to Glyphosate Found in the Czech Republic

 1. 1.
  0335901 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Chodová, D. - Salava, J. - Martincová, Olga - Cvikrová, Milena
  Horseweed with Reduced Susceptibility to Glyphosate Found in the Czech Republic.
  [Turanka kanadská se sníženou citlivostí ke glyfosátu zjištěna v České republice.]
  Journal of Agricultural and Food Chemistry. Roč. 57, č. 15 (2009), s. 6957-6961 ISSN 0021-8561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Conyza canadensis * 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase * epsps gene
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.469, rok: 2009

  The physiological and molecular basis of apparent resistance to glyphosate in horseweed (Conyza canadensis L. Cronq.) plants that had survived being sprayed with the herbicide at Prague-Bubny railway station in the Czech Republic was investigated. For the sake of comparison, plants expected to be susceptible were collected in areas where no herbicides had been used. Plants of both sets were treated, at the rosette stage (10-25 leaves, diameter of 3-5 cm), with herbicide at the rate recommended for use in the Czech Republic to control horseweed (960 g of glyphosate-IPA/ha; Roundup Klasik, Monsanto, 480 g of glyphosate-IPA ae L-1). Phytotoxic symptoms of the treated plants varied substantially, both between and within these sets of plants. Leaves of susceptible (S) plants wilted and turned yellow, and the plants subsequently died; leaves of plants with reduced susceptibility (RS) remained green, or new leaves were created in the center of their rosettes a few weeks after glyphosate application.

  Rostliny turanky kanadské (Conyza canadensis L. Cronq.) rostoucí v areálu nádraží Praha-Bubny vykazovaly po opakovaných aplikacích herbicidu Roundup Rapid, Monsanto (450 g ai ha-1 glyfosátu) výrazně sníženou citlivost na tento herbicid. Fytotoxicita glyfosátu těchto rostlin po postřiku byla výrazně odlišná od reakce kontrolních rostlin. Listy obou rostlinných biotopů po aplikaci herbicidu zavadly a zežloutly; u citlivých rostlin během 10 dnů došlo k jejich uschnutí, u méně citlivé populace během několika týdnů vyrostly v centru růžice nové listy. Změny v hladině kyseliny šikimové v analyzovaných rostlinách z areálu Praha-Bubny potvrdily první výskyt glypfosát-tolerantních rostlin v České republice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180247