Počet záznamů: 1

Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, V/1 Izaiáš – Daniel, V/2 Ozeáš – 2. Makabejská

 1. 1.
  0335890 - UJC-A 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pečírková, Jaroslava - Sobalíková, Hana - Pytlíková, Markéta - Homolková, Milada - Kyas, V. - Kyasová, V.
  Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, V/1 Izaiáš – Daniel, V/2 Ozeáš – 2. Makabejská.
  [The Old Czech Bible Drážďanská and Olomoucká, V/1 Isaiah – Daniel, V/2 Hosea – 2. Maccabees.]
  Praha: Academia, 2009. 794 s. ISBN 978-80-200-1822-9
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0877; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech Bible * critical edition
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Pátý a závěrečný díl kritické edice Staročeská Bible drážďanská a olomoucká ve dvou svazcích. Obsahuje texty knih Izaiáš – 2. Makabejská z rukopisů Bible drážďanské (kol. 1370) a Bible olomoucké (kol. 1417), textově kritický aparát, filologickou analýzu textů a obrazovou přílohu.

  The fifth and final part of the critical edition “Staročeská Bible drážďanská a olomoucká” in two volumes. Texts of Isaiah – 2. Maccabees from manuscripts Bible drážďanská (approx. 1370) and Bible olomoucká (approx. 1417), critical commentary, related philological analysis of the text sources, illustrated supplement.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180239