Počet záznamů: 1

Atmospheric plasma sprayed (APS) coatings of Al2O3–TiO2 system for photocatalytic application

 1. 1.
  0335880 - UFP-V 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Štengl, Václav - Ageorges, H. - Ctibor, Pavel - Murafa, Nataliya
  Atmospheric plasma sprayed (APS) coatings of Al2O3–TiO2 system for photocatalytic application.
  [Plazmové nástřiky na bázi Al2O3-TiO2 pro fotokatalytické aplikace.]
  Photochemical & Photobiological Sciences. Roč. 8, č. 5 (2009), s. 733-738 ISSN 1474-905X.
  [European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis:Environmental Applications /5th./. Palermo, 04.10.2008-08.10.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00430803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Alumina * titania * plasma spraying * reflectivity * bangap * phase composition
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Impakt faktor: 2.708, rok: 2009

  The goal of this study is to examine the photocatalytic ability of coatings produced by atmospheric plasma spraying (APS). The plasma gun used is a common gas-stabilized plasma gun (GSP) working with a d.c. current and a mixture of argon and hydrogen as plasma-forming gas. The TiO2 powders are particles of about 100 nm which were agglomerated to a mean size of about 55 mm, suitable for spraying. Composition of the commercial powder is 13 wt% of TiO2 in Al2O3, whereas also in-house prepared powder with the same nominal composition but with agglomerated TiO2 and conventional fused and crushed Al2O3 was sprayed. The feedstock materials used for this purpose are alpha-alumina and anatase titanium dioxide. The coatings are analyzed by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersion probe (EDS) and X-ray diffraction. Photocatalytic degradation of acetone is quantified for various coatings. All plasma sprayed coatings show a lamellar structure on cross section, as typical.

  Předmětem článku je srovnání dvou metod přípravy prášku pro plazmový nástřik při výrobě povlaků na bázi 13 hm% přídavku TiO2 do Al2O3, s účelem vytvořit vrstvy vykazující fotokatalytickou aktivitu. Byl použit plazmatron s plynovou stabilizací GSP. Dva různé typy materiálu vnášené do plazmatu představoval jednak povrchově upravený Al2O3 a za druhé směs taveného a drceného Al2O3 s TiO2 aglomerovaným z nanometrických částic. Nástřiky byly sledovány pomocí metod strukturního, fázového a fyzikálního zkoumání . Skládají se z lamel s TiO2 rozložených rovnoměrně v matrici Al2O3. Všeobecně lze shrnout, že nástřiky připravené z obou oběma navzájem značně rozdílných prášků vedou k podobným výsledkům ohledně fotoaktivity stanovené podle kinetiky rozkladu butanu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180231