Počet záznamů: 1

Sváteční hry

 1. 1.
  0335877 - UDU-I 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bydžovská, Lenka
  Sváteční hry.
  [Festive games.]
  Karel Teige a typografie. Asymetrická harmonie. Praha: Arbor vitae a Akropolis, 2009 - (Srp, K.), s. 44-113. ISBN 978-80-87164-17-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: avant-garde * typography * photomontage * constructivism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text podrobně zpracovává Teigův avantgardní přístup ke knižním a časopiseckým úpravám v době vrcholného Devětsilu, od Nezvalovy Pantomimy (1924) po tři ročníky ReDu (1927-1931), a zasazuje Teigovu tvorbu do evropských souvislostí.

  This text focuses on Teige´s avant-garde approach to the typography in the supreme period of Devětsil, from his book design for Nezval´s collection of poems Pantomima (1924) to three volumes of the journal ReD (1927-1931). Teige´s typographic work is included in European context.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180229