Počet záznamů: 1

Coupled Ray-tracing and Fokker-Planck EBW Modeling for Spherical Tokamaks.

 1. 1.
  0335869 - UFP-V 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Urban, Jakub - Decker, J. - Peysson, Y. - Preinhaelter, Josef - Taylor, G. - Vahala, L. - Vahala, G.
  Coupled Ray-tracing and Fokker-Planck EBW Modeling for Spherical Tokamaks.
  [Kombinované modelovaní EBW pomocí sledování paprsků a Foker-Planck kódu pro sférické tokamaky.]
  RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Vol. 1187. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.), s. 465-468. AIP Conference Proceedings, 1187. ISBN 978-0-7354-0753-4.
  [Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Conversion * Cyclotron Heating * Spherical tokamaks * Electron Bernstein waves * Current drive
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://proceedings.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=APCPCS&Volume=1187&Issue=1

  The AMR (Antenna—Mode-conversion—Ray-tracing) code has been recently coupled with the LUKE Fokker-Planck code. This modeling suite is capable of complex simulations of electron Bernstein wave (EBW) emission, heating and current drive. We employ these codes to study EBW heating and current drive performance under spherical tokamak (ST) configurations—typical NSTX discharges are employed. EBW parameters, such as frequency, antenna position and direction, are varied and optimized for particular configurations and objectives. In this way, we show the versatility of EBWs.

  AMR (Anténa, konverze Módů, Ray-tracing) kód byl nedávno propojen s LUKE Fokker-Planck kódem. Můžeme tedy modelovat komplexní situace EBW emise, ohřevu a generace proudu. Tento kód používáme pro studium účinnosti EBW ohřevu a generace proudu ve sférických tokamacích a jako typického představitele používáme výboje v NSTX. Parametry EBW, jako jsou frekvence, pozice antény a směr šíření lze měnit a nacházet optima pro jednotlivé konfigurace a cíle. Tymto způsobem presentujeme všestrannost EBW.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180223