Počet záznamů: 1

Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou

 1. 1.
  0335864 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malura, Jan
  Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou.
  [The debate about Martin von Cochem and contemporary research on Early Modern literature.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 561-570 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Early Modern Period * Textology
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie analyzující Velký život Krista, českou edici německého barokního textu Martina z Kochemu (1634-1712) Leben Cristi. Autor zkoumá literární povahu vydaného textu, vhodnost zvolené koncepce edičního komentáře, transkripčních pravidel a interpretačního přístupu. S ohledem na příští edice jsou zvažovány obecné trendy a nevyužité možnosti vydávání české raněnovověké literatury.

  This article considers Velký život Krista, a Czech edition of Leben Christi, Baroque verse by Martin von Cochem (1634-1712). The author analyzes the literary nature of the published text, and suitability of the editorial commentary, the rules of transcription, and the approaches to interpretation. With respect to future editions, he considers the general trends and missed opportunities of publishing Early Modern Czech literature today.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180218