Počet záznamů: 1

Zdroje fikční skutečnosti

 1. 1.
  0335845 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kubíček, Tomáš
  Zdroje fikční skutečnosti.
  [The sources of fictional reality.]
  Co dělá fikci fikcí. Praha: Academia, 2009 - (Cohnová, D.), s. 220-229. Možné světy, 3. ISBN 978-80-200-1718-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Fiction * narratology
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Text představuje myšlenky Dorrit Cohnové, nabízí pro ně kontext v české literární teorii a ukazuje kontroverzní místa v její teorii fikce.

  The text introduces the ideas of Dorrit Cohn, it offers the connections to the czech literary theory and shows the controversial points of this theory of the fiction.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180203