Počet záznamů: 1

Lower hybrid radiation pattern from ray tracing

 1. 1.
  0335839 - UFP-V 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cairns, R.A. - Fuchs, Vladimír
  Lower hybrid radiation pattern from ray tracing.
  [Dolně-hybridní vyzařovací struktura pomocí sledování paprsků.]
  Contributed Papers 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Vol. 33E. Sofia: European Physical Society, 2009 - (Mateev, M.; Benova, E.), P1.134. Europhysics conference abstracts. ISBN 2-914771-61-4.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics /36th./. Sofia (BG), 29.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Lower hybrid wave * tokamak * plasma
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P1_134.pdf http://epsppd.epfl.ch/Sofia/pdf/P1_134.pdf

  Lower hybrid current drive is an important feature of many tokamaks. In order to predict the efficiency of the current drive and where it takes place in the tokamak profile, computational techniques which couple calculations of the wave field to Fokker-Planck solutions of the electron distribution function have been developed. Generally the wave field has been calculated using ray tracing techniques, though more recently some full wave calculations have been done. Ray tracing provides a simpler way of proceeding, but the problem arises of dealing with the situation in which there is not a single well developed beam and diffraction and beam divergence are important. Since a lower hybrid antenna produces a complicated spectrum, launching waves in a range of directions, the problem is particularly acute here. In this paper we suggest a way of calculating the wave field from tracing of multiple rays using a technique based on the stationary phase approximation.

  Vlečení proudu v tokamacích je důležitou aplikací dolně hybridních vln. Abychom mohli předpovědět účinnost generace proudu a zároveň absorpční profil vln, byly vyvinuty složité metody kombinace výpoětu vlnového pole dohromady s řešením Fokkerovy-Planckovy rovnice. Nejčastěji se vlnové pole zjišťuje technikou sledování paprsků, ale nedávno se objevily i snahy o úplné řešení vlnové rovnice. Sledování paprsků je poměrně jednoduchá technika, ale má své nedostatky, zejména zanedbání difrakce a divergence svazku paprsků. Jelikož spektrum dolně hybridní antény je značně komplikované, s paprsky orientovanými v různých směrech,,je tento problém dost vážný. Proto v této práci navrhujeme novou, mnoha-paprskovou, metodu, založenou na technice stacionární fáze. Ukazujeme jak v této metodě postupovat i bez znalosti fáze vlny, a uvádíme několik příkladů aplikace naší metody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180199