Počet záznamů: 1

Search of new core materials for magnetic fluid hyperthermia: Preliminary chemical and physical issues

 1. 1.
  0335836 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pollert, Emil - Veverka, Pavel - Veverka, Miroslav - Kaman, Ondřej - Závěta, Karel - Vasseur, S. - Epherre, R. - Goglio, G. - Duguet, E.
  Search of new core materials for magnetic fluid hyperthermia: Preliminary chemical and physical issues.
  [Hledání nových materiálů jader pro magnetickou fluidní hypertermii: Předběžný chemický a fyzikální přínos.]
  Progress in Solid State Chemistry. Roč. 37, č. 1 (2009), s. 1-14 ISSN 0079-6786
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR 1QS100100553; GA AV ČR KJB100100701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: magnetic nanoparticles * magnetic fluid hyperthermia * cobalt ferrite * manganese perovskites * Sr-hexaferrite
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.060, rok: 2009

  A possible improvement of the MFH technique consists in using more complex magnetic oxides such as: (i) cobalt ferrite and derived phases whose magnetic properties depend on the composition and coercivity is essentially controlled by the magnetocrystalline and/or shape anisotropy, (ii) La1 xSrxMnO3 perovskites whose magnetic properties are influenced by the composition and crystallite size, and (iii) SrFe12O19/g-Fe2O3 composites whose magnetic properties are mainly controlled by the ratio of the respective magnetic phases. Our main results concerning the synthesis of these compounds in the form of submicronic particles, their magnetic properties and their heating abilities are summarized, compared and discussed in this paper.

  Možné vylepšení techniky MFH spočívá v použití komplexnějších magnetických oxidů jako jsou: (i) kobaltnatý ferit a odvozené fáze, jejichž magnetické vlastnosti závisí na složení a koercivita je kontrolována především magnetokrystalovou a/nebo tvarovou anizotropií, (ii) La1 xSrxMnO3 perovskity, jejichž magnetické vlastnosti jsou ovlivněny složením a velikostí krystalitů, a (iii) kompozity SrFe12O19/g-Fe2O3, jejichž magnetické vlastnosti jsou kontrolovány zejména poměrem příslušných magnetických fází. Naše hlavní výsledky se týkají syntézy těchto sloučenin ve formě submikronových částic, jejich magnetické vlastnosti a tepelné schopnosti jsou shrnuty, porovnány a diskutovány v tomto článku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180196