Počet záznamů: 1  

The Production of Nanoparticulate Ceria Using Reverse Micelle Sol-Gel Techniques

 1. 1.
  0335776 - ÚCHP 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mason, S. - Holliman, P. - Kalaji, M. - Klusoň, Petr
  The Production of Nanoparticulate Ceria Using Reverse Micelle Sol-Gel Techniques.
  [Příprava oxidu ceričitého za použití metody sol-gel v prostředí převrácených micel.]
  Journal of Materials Chemistry. Roč. 19, č. 21 (2009), s. 3517-3522. ISSN 0959-9428
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: ceria * reverse micelles * alkoxide
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 4.795, rok: 2009

  Mesoporous ceria nanoparticles have, for the first time, been synthesized from cerium isopropoxide as precursor in a sol gel type process by controlled hydrolysis using reverse micelles. Water-filled reverse micelles have been facilitated by adding a non-ionic surfactant (TX-100) to an hydrophobic solvent (cyclohexane) above the critical micelle concentration. Parallel calcination studies under nitrogen or argon show similar data to each other emphasising the importance of oxygen in the removal of carbonaceous material from the gels. Thus, in the absence of atmospheric O2, oxygen is instead removed from the fluorite ceria phase which is believed to result in the formation of non-stoichiometric CeO(2-x). This causes loss of crystallisation of the fluorite CeO2 phase producing glassy material rather than nanoparticles and prevents porosity developing.

  Byl připraven mesoporesní oid ceričitý z alkoxidu ceria metodou sol gel v prostředí reversních micel. Toto micelární prostředí bylo vytvořeno z molekul neionogenních povrchově aktivních látek typu TX100 nad kritickou micelární koncentrací. Výsledný produkt byl kalcinován v atmosféře dusíku a argonu, a dále v přítomnosti a bez přítomnosti kyslíku. Nestechiometrický oxid ceričitý byl charakterizován řadou fyzikálně chemických metod, především XPS, AFM, SEM a XRD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005651
   
Počet záznamů: 1