Počet záznamů: 1

Obraz českého pohraničí v roce 2008

 1. 1.
  0335770 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stachová, Jana - Čermák, Daniel
  Obraz českého pohraničí v roce 2008.
  [Image of Czech Border Region in the Year 2008.]
  Místní společenství Orlicka. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Vajdová, Z.), s. 39-55. ISBN 978-80-7330-170-5
  Grant CEP: GA MŠk 2D06001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: image * border region * public opinion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Subjektivní vnímání prostoru pohraničí neodpovídá vymezením pohraničí prostřednictvím administrativních jednotek, často spíše zasahuje hluboko do vnitrozemí a do značné míry koreluje s vymezením bývalých Sudet. Přestože problémy tohoto území vnímají podobně jak obyvatelé vnitrozemí, tak obyvatelé pohraničí, ve vnímání lidí z pohraničí je znát větší intenzita. Jedná se především o problémy nedostatku pracovních příležitostí, odchodu mladých lidí, vzdálenost od velkých měst či zvyšující se dopravy.

  Subjective perception of the borderland area does not correspond with definition of borderland by means of administrative units. This perception of the borderland often goes deep to the inland and it to the great extent correlates with the former delimitation of Sudetenland. Although inhabitants of inland and borderland perceive problems of this territory similarly (lack of jobs, departure of young people, distance form towns), people from borderland express their feelings more intensely.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180143