Počet záznamů: 1

Reinforcing of Expanded Polymer Morphology Using Peroxy Radical Initiator

 1. 1.
  0335765 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Aleksieva, Krasimira - Sassi, A. - Jeřábek, Karel
  Reinforcing of Expanded Polymer Morphology Using Peroxy Radical Initiator.
  [Zpevnění expandované polymerní morfologie s použitím radikálového peroxidového iniciátoru.]
  Reactive and Functional Polymers. Roč. 69, č. 6 (2009), s. 353-357 ISSN 1381-5148
  Grant CEP: GA MŠk 1P05ME740
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: post-crosslinking * radical initiator * residual double bonds
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.461, rok: 2009

  There was investigated the possibility of increasing the apparent specific surface area of polystyrene sorbents by radical-induced post-polymerization reaction using di-tert-butyl peroxide as free radical initiator. It is known that in addition to the activation of vinyl groups, tert-butyl peroxide is also able of abstraction of hydrogen atoms from aliphatic carbons and this way produces active centers for creation of post-polymerization crosslinking. Radical-induced post-polymerization morphology changes were confirmed by detailed morphological examinations of both dry and swollen materials showing distinct reinforcing of the expanded polymer morphology. However, due to the specific character of the postpolymerization reaction, the achieved additional crosslinking was not extensive and only moderate increase to the apparent BET surface area was achieved.

  Byla zkoumána možnost zvětšení zdánlivého specifického povrchu polystyrénových sorbetů radikálově iniciovanou post-polymerizační reakcí s použitím di-terc.butyl peroxidu jako radikálového iniciátoru. Je známo, že terc.butyl peroxid je kromě aktivace vinylových skupin také schopen odštěpovat vodíkové atomy z alifatických řetězců a takto generovat aktivní centra pro dodatečné, post-polymerizační zesítění. Radikálově generované změny polymerní morfologie byly potvrzeny podrobným zkoumáním porésní struktury jak v suchém, tak i ve zbobtnalém stavu, které ukázalo zřetelné zpevnění expandované morfologie polymeru. Vzhledem ke specifickému charakteru post-polymerizační reakce však nově vytvořené zesítění nebylo rozsáhlé a bylo dosaženo pouze mírného zvýšení BET povrchu sorbetu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005650