Počet záznamů: 1

Occurrence of lipids in the liver of the hypertriglyceridemic rats

 1. 1.
  0335754 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Zemanová, Zdeňka - Strnadová, Miluše - Jirsová, Z. - Klusoňová, Petra
  Occurrence of lipids in the liver of the hypertriglyceridemic rats.
  [Výskyt lipidů v játrech trigliceridemických potkanů.]
  Biomedical Papers. Roč. 153, č. 1 (2009), s. 37-40 ISSN 1213-8118
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB500110703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: lipid histochemistry * liver glucocorticoid metabolism * Prague Hereditary Hypertriglyceridemic rats
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa

  The purpose of this study was to demonstrate the accumulation and distribution of lipids in the liver of the adult Prague Hereditary Hypertriglyceridemic (HHTg) rats. Staining for triglycerides and phopholipids demonstrated a higher amount of lipids in the liver of HHTg rats themselves or those treated with carbenoxolone. The inhibition of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1 activity had no effect on the lipid content in the liver of the HHTg rats

  Účelem této studie bylo ukázat hromadění a distribuci lipidů v játrech Pražských hereditárních hypertriglyceridemických (HHTg) potkanů. Barvení znázorňující triglyceridy a fosfolipidy ukázalo zvýšené množství lipidů v játrech HHTg potkanů a to i těch, kteří byli ovlivněni karbenoxolonem. Inhibice aktivity 11beta-hydroxysteroid dehydrogenasy1 neovlivnila obsah lipidů v játrech HHTg potkanů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180133