Počet záznamů: 1

Poněkud tradiční rozchod s minulostí. Přítomnost minulosti v ideologii a rétorice Občanské demokratické strany

 1. 1.
  0335752 - USD-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Gjuričová, Adéla
  Poněkud tradiční rozchod s minulostí. Přítomnost minulosti v ideologii a rétorice Občanské demokratické strany.
  [A rather traditional break with the past. The presence of the past in the ideology and political rethoric of the Civic democratic party.]
  Soudobé dějiny. Roč. 16, 2/3 (2009), s. 313-332 ISSN 1210-7050
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: civil democratic party * ideology * political rethoric
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie prověřuje proklamovanou absenci historických faktorů při vzniku Občanské demokratické strany (ODS). Poukazuje na skryté zapojení široce sdílených historických stereotypů při popularizaci ekonomické transformace a mnohem explicitnější napojení na české tradice a dějiny od politické krize v letech 1997-1998, vrcholící v 2000-2002 s jejich kladením do rozporu s orientací Evropské unie a Německa. Ve stranických výkladech „vyrovnání s komunistickou minulostí“ se nejednalo pouze o krátkodobé politické instrumentalizace, nýbrž o relativně konzistentní pojetí komunistické minulosti jako neorganické součásti českých dějin.

  The article investigates the declared absence of historical factors in establishing the Civic Democratic Party (ODS). It points to the veiled use of widely shared historical stereotypes in the popularization of the economic transformation and the far more explicit links to the Czech tradition and history since the political crisis of 1997-1998, with a peak between 2000 and 2002, describing the Czech tradition in conflict with the orientation of the EU and Germany. The party’s interpretation of "coming to terms with the Communist past" involved not only short-term political instrumentalization, but rather a relatively consistent conception of the Communist past as an alien element in Czech history.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180132