Počet záznamů: 1

Age- and dose-specific anticonvulsant action of bumetanide in immature rats

 1. 1.
  0335749 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Mareš, Pavel
  Age- and dose-specific anticonvulsant action of bumetanide in immature rats.
  [Antikonvulsivní účinek bumetanidu u mláďat potkana je závislý na věku a dávce.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 6 (2009), s. 927-930 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) 1QS501210509
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: bumetanide * generalized seizures * ontogeny
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Bumetanide, an inhibitor of cation-chloride cotransporter present in immature neurons, exhibited dose-dependent anticonvulsant action against the tonic phase of generalized seizures only in 12-day-old rats. No effect was observed in 7- and 18-day-old animals

  Bumetanid, který je inhibitorem kation-chloridového kotransportéru přítomného v nezralých neuronech, má antikonvulsivní účinek proti tonické fázi generalizovaných záchvatů jen u 12denních mláďat potkana. U 7 a 18denních mláďat jsme nepozorovali žádný efekt
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180130