Počet záznamů: 1

Modification of polylactide surfaces with lactide-ethylene oxide functional block copolymers: Accessibility of functional groups

 1. 1.
  0335741 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Třesohlavá, Eliška - Popelka, Štěpán - Machová, Luďka - Rypáček, František
  Modification of polylactide surfaces with lactide-ethylene oxide functional block copolymers: Accessibility of functional groups.
  [Modifikace polylaktidových povrchů funkcionalizovanými blokovými kopolymery na bázi laktidu a ethylen oxidu: dostupnost funkčních skupin.]
  Biomacromolecules. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 68-75 ISSN 1525-7797
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS500110564
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polylactide * poly(lactide)-block-poly(ethylene oxide) * biomimetic
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 5.327, rok: 2010

  Feasibility of using amphiphilic block copolymers composed of polylactide (PLA) and poly(ethylene oxide) (PEO) blocks for biomimetic surface modification of polylactide-based biomaterials for tissue engineering was investigated. PEO-b-PLA copolymers were deposited on the PLA surface from a solution in PEO-selective solvent. Copolymers with a neutral ω-methoxy end group of the PEO block (mPEO-b-PLA) were used to provide hydrophilic surface of PLLA, which exhibited suppressed nonspecific protein adsorption.

  Byla testována možnost využití amfifilních blokových kopolymerů polylaktidu (PLA) a poly(ethylenoxidu) (PEO) pro povrchové biomimetické modifikace biomateriálů na bázi polylaktidu pro tkáňové inženýrství. PLA-b-PEO kopolymery byly deponovány na povrch polylaktidu z roztoku selektivního rozpouštděla PEO. Neutrální kopolymery s methoxy skupinou na konci PEO bloku byly použity pro hydrofilizaci povrchu PLA, což se projevilo potlačenou nespecifickou sorpcí proteinů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005647