Počet záznamů: 1

Social Citizenship and Care in Czech Society

 1. 1.
  0335736 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Uhde, Zuzana - Hašková, Hana
  Social Citizenship and Care in Czech Society.
  [Sociální občanství a péče v české společnosti.]
  Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Hašková, H.; Uhde, Z.), S.15-33. ISBN 978-80-7330-150-7
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS700280503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender * citizenship * care
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The authors argue that the recognition of care and carers in society requires rethinking of the citizenship paradigm focused on paid work and ideal of the independent individual. The obstacles for gender equity are addressed by examining the social organisation of childcare as a paradigmatic example of male (and also ethnic and class) bias in the construction of social citizenship as it is applied in most European states.

  Autorky argumentují, že uznání péče a poskytovatelů péče vyžaduje změnu paradigmatu občanství, zaměřeného na placenou práci a ideál nezávislého jedince. Překážky k dosažení genderové spravedlnosti identifikují za pomoci analýzy sociální organizace péče o děti, jako paradigmatického příkladu genderových, etnických a třídních předsudků a nerovností konstrukce sociálního občanství tak, jak je aplikováno ve většině evropských států.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180121