Počet záznamů: 1

Modelling of Supersonic and Turbulent Hybrid Arc for Biomass Gasification

 1. 1.
  0335697 - UFP-V 2010 RIV JP eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jeništa, Jiří - Hrabovský, Milan - Nishiyama, H. - Takana, H.
  Modelling of Supersonic and Turbulent Hybrid Arc for Biomass Gasification.
  [Modelování supersonického a turbulentního hybridního oblouku pro zplyňování biomasy.]
  Proceedings of the ninth international symposium on advanced fluid information and transdisciplinary fluid integration. Sendai: Tokohu University, 2009, s. 40-41. Proceedings of Symposium on Computational Fluid Science. ISSN 1344-2236.
  [International symposium on advanced fluid information and transdisciplinary fluid integration (AFI 9)/9th./. Sendai (JP), 04.11.2009-06.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084; GA AV ČR KJB100430701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: hybrid plasma torch * mass flow rate * partial characteristics * shock diamonds
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ifs.tohoku.ac.jp/gcoe/ICFD_html/ICFD2009_html/index.html

  The paper presents background, motivation and current state of the Fluid Science International COE project called “Investigation of supersonic hybrid-stabilized argon-water arc for biomass gasification”. The aim of this project is to describe precisely flow field and temperature characteristics in the near-outlet region of the hybrid arc for broad range of currents (300-600 A) and high argon mass flow rates. Our numerical simulations reveal transition from a transonic plasma flow for 400 A to a supersonic one for 600 A with the maximum Mach number of 1.6. Comparison with available experimental temperature and velocity profiles shows very good agreement.

  Článek prezentuje pozadí, motivaci a současný stav COE Fluid Science International projektu nazvaného “Výzkum supersonického argono-vodního plazmatu s hybridní stabilizací”. Cílem tohoto projektu je přesný popis charakteristik proudového a teplotního pole ve výtokové oblasti hybridního oblouku pro široký rozsah proudů (300-600 A) a vysoké průtoky argonu. Naše numerické simulace odhalily přechod z transsonického proudění plazmatu pro 400 A do supersonického režimu pro 600 A s maximálním Machovým číslem 1.6. Srovnání s dostupnými experimentálními profily teploty a rychlosti vykazují velmi dobrou shodu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005645