Počet záznamů: 1

K problematice tvoření detoponymických adjektiv (na základě materiálu pomístních jmen z území Čech)

 1. 1.
  0335691 - UJC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  K problematice tvoření detoponymických adjektiv (na základě materiálu pomístních jmen z území Čech).
  [On the formation of detoponymic adjectives (based on minor place-name material from the territory of Bohemia).]
  Naše řeč. Roč. 92, č. 4 (2009), s. 196-212 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: detoponymic adjectives * minor place-names * suffixation * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek založený na materiálu pomístních jmen v Čechách podává přehled tvoření detoponymických adjektiv. Pozornost je věnována mimo jiné tvoření od redukovaných forem toponym a dále odvozování pomocí rozšířených variant sufixu -ský, tj. -ovský, -anský, -enský, -ácký a -ecký. Přestože většina analyzovaných detoponymických adjektiv je utvořena pomocí sufixu -ský (a jeho variant), opomenuty nezůstaly ani sufixy další: -ový, -ný a -ní.

  The paper, based on material consisting of minor place-names from the territory of Bohemia, provides an overview of the formation of adjectives from toponyms. A great deal of attention is devoted especially to the formation from reduced forms of toponyms, and – on the other hand – to the derivation by extended forms of the suffix -ský, i.e. -ovský, -anský, -enský, -ácký and -ecký. Although the absolute majority of detoponymic adjectives are formed using the suffix -ský (and its variants), also other suffixes – -ový, -ný and -ní – are analysed in the article.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180086