Počet záznamů: 1

K takzvaným kapacitivům

 1. 1.
  0335681 - UJC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Veselý, Luboš
  K takzvaným kapacitivům.
  [On so-called capacity verbs.]
  Naše řeč. Roč. 92, č. 3 (2009), s. 113-121 ISSN 0027-8203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: aktionsart * capacity verbs * verbal aspect
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Tématem příspěvku jsou kapacitivní slovesa, definovaná jako verba vyjadřující schopnost levointenčního participantu vykonat/vykonávat děj označovaný fundujícím slovesem (uzvedne = je schopen zvednout, unese = je schopen nést, utáhne = je schopen táhnout). Autor hledá odpovědi především na tyto otázky: 1) Jakého jsou kapacitiva vidu? 2) Lze jich užívat pouze neaktuálně, anebo i za účelem referování ke konkrétnímu ději? 3) Jsou kapacitiva právem vydělována jako samostatná množina sloves s významem schopnosti? 4) Má jejich prefix u- schopnostní význam? 5) Patří kapacitiva do kategorie způsobů slovesného děje? Příspěvek obsahuje také polemickou reakci na článek F. Štíchy o perfektivních prézentních slovesných adjektivech na -cí (udělající), publikovaný v SaS 2008.

  The article deals with capacity verbs, defined as verbs expressing the ability of the left-hand complement to perform the action described by the underlying verb. The following problems are discussed: 1. The aspect of capacity verbs. 2. Their usage in reference to non-actual actions only, or to a concrete action as well. 3. The appropriateness of distinguishing them from other verb classes. 4. The ‘ability’ meaning of their u- prefix. 5. Their membership in the class of Aktionsart verbs (procedurals). Also included is a polemical reaction to F. Štícha’s article on verbal adjectives ending in -cí (udělající), published in the SaS in 2008.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180079