Počet záznamů: 1

n-3 Fatty acids and rosiglitazone improve insulin sensitivity through additive stimulatory effects on muscle glycogen synthesis in mice fed a high-fat diet

 1. 1.
  0335665 - FGU-C 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuda, Ondřej - Jeleník, Tomáš - Jílková, Zuzana - Flachs, Pavel - Rossmeisl, Martin - Hensler, Michal - Kazdová, L. - Ogston, N. - Baranowski, M. - Gorski, J. - Janovská, Petra - Kůs, Vladimír - Polák, J. - Mohamed-Ali, V. - Burcelin, R. - Cinti, S. - Bryhn, M. - Kopecký, Jan
  n-3 Fatty acids and rosiglitazone improve insulin sensitivity through additive stimulatory effects on muscle glycogen synthesis in mice fed a high-fat diet.
  [n-3 mastné kyseliny a roziglitazon zlepšují citlivost k inzulínu přes pomocný stimulační efekt na syntézu glykogenu ve svalu u myší krmených vysokotukovou dietou.]
  Diabetologia. Roč. 52, č. 5 (2009), s. 941-951 ISSN 0012-186X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA303/08/0664; GA MŠk(CZ) 1M0520; GA MŠk(CZ) OC08007
  Grant ostatní:EC(XE) LSMH-CT-2004005272
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: fish oil * rosiglitazone * obesity
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
  Impakt faktor: 6.551, rok: 2009

  DHA/EPA and rosiglitazone exerted additive effects in prevention of obesity, adipocyte hypertrophy, low–grade adipose tissue inflammation, dyslipidaemia and insulin resistance, while inducing adiponectin, suppressing hepatic lipogenesis and decreasing muscle ceramide concentration in mice fed high-fat diet. The improvement in glucose tolerance reflected a synergistic stimulatory effect of the combined treatment on muscle glycogen synthesis and its sensitivity to insulin. The combination treatment also reversed dietary obesity, dislipedemia and IGT

  DHA/EPA a roziglitazon indukovaly adiponektin, potlačovaly jaterní lipogenezi a snižovaly koncentraci ceramidů ve svalu u myší krmených vysokotukovou dietou. Projevily aditivní účinek v prevenci obesity, hypertrofii adipocytů, v malém stupni zánětu tukové tkáně, dislipidémii a inzulínové rezistenci. Zlepšená glukózová tolerance po synergickém stimulačním efektu kombinovaného působení se promítla v syntéze glykogenu ve svalu a v jeho citlivosti k inzulínu. Kombinované působení také zvrátilo obezitu způsobenou dietou, dyslipidémiii a IGT
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180066