Počet záznamů: 1

Prevention and Reversal of Obesity and Glucose Intolerance in Mice by DHA Derivatives

 1. 1.
  0335660 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Rossmeisl, Martin - Jeleník, Tomáš - Jílková, Zuzana - Slámová, Kristýna - Kůs, Vladimír - Hensler, Michal - Medříková, Daša - Povýšil, C. - Flachs, Pavel - Mohamed-Ali, V. - Bryhn, M. - Berge, K. - Holmeide, A.K. - Kopecký, Jan
  Prevention and Reversal of Obesity and Glucose Intolerance in Mice by DHA Derivatives.
  [Prevence a zvrácení obezity a glukózové intolerance u myší pomocí DHA derivátů.]
  Obesity. Roč. 17, č. 5 (2009), s. 1023-1031 ISSN 1930-7381
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA303/08/0664; GA ČR(CZ) GA303/07/0708
  Grant ostatní:EC(XE) MITOFOOD COST FA0602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: DHA * obesity
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
  Impakt faktor: 3.366, rok: 2009

  Replacement of 1.5percent of dietary lipids by various DHA derivates substituted at the C(2)-position of the molecule affected the development of diet-induced obesity and associated metabolic traits in C57BL/6 mice fed high-fat diet. Substance 2 (alfa-ethyl DHA ethyl ester) completely prevented and even partially reversed the development of obesity, fat accumulation, IGT, dyslipidemia, and WAT inflammation

  Nahrazení 1.5procent lipidů v dietě různými deriváty DHA, substituované na C(2) pozici molekuly, ovlivnilo rozvoj dietou indukované obezity a s tím spojené metabolické znaky u myší C57BL/6 krmených vysokotukovou dietou. Substance 2 (alfa-ethyl DHA ethyl ester) zcela bránila v rozvoji obezity a dokonce částečně zmírnila obezitu, akumulaci tuku, IGT, dyslipidemii a zánětu v tukové tkáni
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180061