Počet záznamů: 1

Design and engineering of optical diagnostics for COMPASS

 1. 1.
  0335633 - UFP-V 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šesták, David - Weinzettl, Vladimír - Bílková, Petra - Böhm, Petr - Aftanas, Milan - Naydenkova, Diana - Stöckel, Jan - Ďuran, Ivan - Walsh, M.J.
  Design and engineering of optical diagnostics for COMPASS.
  [Návrh a konstrukce optických diagnostik pro COMPASS.]
  Fusion Engineering and Design. Roč. 84, 7-11 (2009), s. 1755-1758 ISSN 0920-3796.
  [Symposium on Fusion Technology(SOFT-25) /25th./. Rostock, 15.09.2008-19.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GD202/08/H057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: COMPASS * tokamak * optical diagnostic * Thomson scattering
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.122, rok: 2009

  The paper generally outlines a design of new multichannel optical diagnostics for the COMPASS (COMPact ASSembly) tokamak. The final design of a port plug for a multispectral diagnostic tool is introduced and its evolution taking into consideration spatial and other technical restrictions is reviewed. A similar solution of both focusing optics and optical signal diversion will be used for a new Thomson scattering (TS) system, which is specified in the second part of the article. Main parameters of the TS system, such as laser energy and regions of observation, were determined with respect to both electron temperature and density profiles and required ultrahigh spatial resolution at the plasma edge.

  Článek se zabývá designem nových multikanálových optických diagnostik pro tokamak COMPASS, a to jak návrhem podoby portů, tak vývojem diagnostik s přihlédnutím k prosotorovým a technickým možnostem. Je popsáno řešení sběrné optiky, využité též v nově vyvíjeném diagnostickém systému Thomsonova rozptylu (TS). V článku jsou uvedeny hlavní parametry TS systému jako energie laseru a oblast záběru diagnostiky stanovených na základě teploty a hustoty elektronů a požadovaného prostorového rozlišení na okraji plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180042