Počet záznamů: 1

Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy

 1. 1.
  0335615 - HIU-Y 2010 RIV US cze B - Monografie kniha jako celek
  Velková, Alice
  Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy.
  [Cruel Landlords, Poor Subjects? Transformations of the Rural Family and Society in the 18th and the First Half of the 19th Centuries.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i, 2009. 586 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, 27. ISBN 978-80-7286-151-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: subjects * domain * family
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha se zabývá venkovskou historickou rodinou, kterou studuje na příkladu západočeského panství Šťáhlavy v letech 1700-1850. Úvodní část se věnuje změnám sociální stratifikace venkovské společnosti v 18. a první polovině 19. století. Druhá kapitola je zaměřena na poddanské usedlosti - a to jak na jejich držitele, tak na majetkové transfery. Třetí část obsahuje kohortní analýzu, která umožňuje sledovat sociální mobilitu i neusedlého venkovského obyvatelstva.

  The book deals with the historical rural family. The study was carried out in four selected localities in the domain of Šťáhlavy, near Pilsen, in western Bohemia in 1700-1850. The introductory part concerns the transformations of the social stratification of the rural population in the 18th and in the first half of the 19th centuries. The second chapter focuses on farm holdings held by the subjects and on changes in their ownership. The third chapter contains the cohort analysis, whose aim was to cover transformations of social mobility even among those persons who never held any property.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180032