Počet záznamů: 1

Biomass Gasification in Thermal Plasma Reactor

 1. 1.
  0335612 - UFP-V 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Konrád, Miloš - Hrabovský, Milan - Hlína, Michal - Kopecký, Vladimír
  Biomass Gasification in Thermal Plasma Reactor.
  [Zplynování biomasy v reaktoru termickým plazmatem.]
  Book of Contributed Papers: 17th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2009 - (Papp, P.; Országh, J.; Matúška, J.; Matejčík, Š.), s. 115-116. ISBN 978-80-89186-45-7.
  [Symposium on Application of Plasma Processes/17th./. Liptovský Ján (SK), 17.01.2009-22.01.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084; GA MPO FT-TA4/050
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Thermal plasma * gasification * syngas
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Gasificatio of biomass was experimentally studied in reactor with hybrid dc arc plasma torch stabilized by combination of argon flow and water vortex. The model substance was wood saw dust. The temperature in the reactor varied between 1150 and 1450 , the feeding rate of wood was from 7 to 47 kg/h. The composition of generated syngas was 30% - 45% hydrogen and 44%-68% carbon monoxide with higher calorific value than torch power for high feeding rates.

  Zplynování biomasy bylo experimentálně studováno v reaktoru s hybridním plazmatronem, který stabilizuje elektrický oblouk kombinací argonu a vodního víru. Jako modelová látka pro biomasu sloužily dřevěné piliny. Teplota v reaktoru byla mezi 1150 a 1450 , rychlost podávání dřeva od 7 do 47 kg/h. Syntézní plyn obsahoval 30 – 45 % vodíku a 44 – 68 % oxidu uhelnatého s výhřevností vyšší než byl příkon plazmatronu pro velké podávací rychlosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180030