Počet záznamů: 1

Fenomén bezdětnosti

 1. 1.
  0335564 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hašková, Hana
  Fenomén bezdětnosti.
  [Phenomenon of childlessness.]
  Praha: SLON, 2009. 267 s. ISBN 978-80-7419-020-9
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: childlessness * childless and childfree men and women * Central and Eastern Europe
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Pomocí kvantitativní analýzy dat autorka identifikovala faktory, které mají vliv na prodlužování období bezdětnosti a míru bezdětnosti v české společnosti mezigeneračně, a identifikovala rovněž faktory, jejichž vliv na prodlužování období bezdětnosti v současné době posiluje. Kvalitativní analýza dat vedla k předložení takového modelu bezdětnosti a prodlužování období bezdětnosti, který respektuje definice a vnímání vlastní bezdětnosti konstruované bezdětnými muži a ženami.

  The book focuses on the phenomenon of childlessness in the Czech society. Specifically, the aim of the book was to identify the factors contributing to childlessness and the increase in the percentage of the childless in young adult population, and to explore the understanding (definitions) of childlessness by the childless.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179997