Počet záznamů: 1

Measurement of trilinear gauge boson couplings from WW + WZ --> l nu j j events in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96 TeV

 1. 1.
  0335554 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Measurement of trilinear gauge boson couplings from WW + WZ --> l nu j j events in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96 TeV.
  [Měření trilinearní vazbové konstanty interakce vektorových bosonů z rozpadů WW a WZ --> lvjj ve srážkách protonů s antiprotony při těžišťové energii 1.96 TeV.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 80, č. 5 (2009), 053012/1-053012/7 ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * boson * trilinear * events
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 4.922, rok: 2009

  We present a direct measurement of trilinear gauge boson couplings at gammaWW and ZWW vertices in WW and WZ events produced in pp-bar collisions at sqrt{s}=1.96 TeV. We consider events with one electron or muon, missing transverse energy, and at least two jets. The data were collected using the D0 detector and correspond to 1.1/fb of integrated luminosity. Considering two different relations between the couplings at the gammaWW and ZWW vertices, we measure these couplings at 68% C.L. to be kappa_{gamma}=1.07^{+0.26}_{-0.29}, lambda =0.00^{+0.06}_{-0.06} and g_{1}^{Z}=1.04^{+0.09}_{-0.09} in a scenario respecting SU(2)_L x U(1)_Y gauge symmetry and kappa =1.04^{+0.11}_{-0.11} and lambda=0.00^{+0.06}_{-0.06} in an "equal couplings" scenario.

  Prezentujeme výsledky přímého měření trilineární vazbové konstanty interakce vektorových bosonů odpovídající interakcím gamma WW a ZWW. Výběr je proveden ze srážek protonů s antiprotony při těžišťové energii 1.96 TeV, které obsahují elektron nebo mion, chybějící příčnou energii a alespoň dva jety.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179988