Počet záznamů: 1

Removal of nonylphenol by pulsed corona discharge in water

 1. 1.
  0335546 - UFP-V 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tothová, I. - Janda, V. - Lukeš, Petr - Člupek, Martin - Babický, Václav
  Removal of nonylphenol by pulsed corona discharge in water.
  [Degradace nonylfenolu impulsním elektrickým výbojem ve vodě.]
  WDS’09 Proceedings of Contributed Papers. Vol. 2. Prague: MATFYZPRESS, Prague, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 89-94. ISBN 978-80-7378-102-6.
  [Annual conference of doctoral students - WDS 2009 /18./. Prague (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00430802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: nonylphenol * corona discharge in water * hydroxyl radical * HPLC
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Degradation of technical mixture of nonylphenol by the pulsed corona discharge in water has been investigated. It was shown that non-thermal plasma generated by the discharge can effectively remove nonylphenol from water. Degradation of nonylphenol followed first order kinetics. The removal efficiency was dependent on the solution conductivity, while a higher degradation was obtained with higher conductivity. Oxidation of nonylphenol by OH radical attack was proposed as possible mechanism of degradation by the discharge in water.

  Byla zkoumána degradace technické směsi nonylfenolů impulsním korónovým výbojem ve vodě. V práci je ukázáno, že nonylfenoly lze účinně odstranit z vody působením výbojového plazmatu. Plazmochemickou degradaci nonylfenolu lze popsat kinetikou prvního řádu. Účinnost odstranění nonylfenolu z vody závisela na elektrolytické konduktivitě vody, když vyšší míry degradace bylo dosaženo při vyšší vodivosti vody. Byl popsán možný mechanismus rozkladu nonylfenolu výbojem oxidací OH radikálem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179981