Počet záznamů: 1

Socialism and the Overweight Nation: Questions of Ideology, Science and Obesity in Czechoslovakia, 1950-1970

 1. 1.
  0335543 - MSUA-W 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Franc, Martin
  Socialism and the Overweight Nation: Questions of Ideology, Science and Obesity in Czechoslovakia, 1950-1970.
  [Socialismus a tloustnoucí národ. Otázky ideologie, vědy a obezity v letech 1950-1970.]
  The Rise of Obesity in Europe. A Twentieth Century Food History. Burlington-Farnham: Ashgate, 2009 - (Oddy, D.; Atkins, P.; Amilien, V.), s. 193-205. ISBN 978-0-7546-7696-6.
  [From Under-Nutrition to Obesity: Changes in Food Consumption in Twentieth-Century Europe. Oslo (NO), 25.09.2007-29.09.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: history of nutrition * obesity * socialism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  The article is aimed at discussions on the issues of nutrition and fight against obesity in Czechoslovakia between 1950-1970. Role of prices and oficial ideology were very important for diet of people in the time. For example a large part of society still maintained memories of the war and post-war insufficiency which obviously increased the importance of food in the social hierarchy of values. The term „obesity“ was changing from the point of view of regime. First there were efforts to interpret the growing number of obese people as evidence of the rising standard of living in the regime established after 1948. Later the medical opinion increasingly dominated in the anti-obesity campaign. There was for example criticism of the Czech "traditional" cuisine with its high content of fats and saccharides as a part of the fight against obesity.

  Tento článek je zaměřen na diskuse o otázkách výživy a na boj proti obezitě v Československu v letech 1950-1970. Vede ekonomických souvislostí hrála ve výběru potravy určitou roli i oficiální ideologie. Velká část společnosti například stále udržovala vzpomínky na válku nedostatek, který nastal po válce, takže potraviny pro ně měly větší význam v sociální hierarchii hodnot. Termín obezita se z pohledu režimu proměňoval. Nejprve byly snahy interpretovat rostoucí počet obézních lidí jako důkaz o stoupající životní úrovni v režimu zavedeném po roce 1948. Později však stále sílila kampaň lékařů proti obezitě. Součástí boje proti obezitě pak byla například kritika české "tradiční" kuchyně s vysokým obsahem tuků a sacharidů apod.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179979