Počet záznamů: 1

Search for charged Higgs bosons in decays of top quarks

 1. 1.
  0335541 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for charged Higgs bosons in decays of top quarks.
  [Hledání nabitého Higgsova bosonu v rozpadech top kvarku.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 80, č. 5 (2009), 051107/1-051107/7 ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * Higgs * kvark
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 4.922, rok: 2009

  We present a search for charged Higgs bosons in decays of top quarks, in the mass range $80 < m_{H^{/pm} < 155$ GeV, assuming the subsequent decay $H^{+} /to /tau^{+} /nu_/tau$ (and its charge conjugate). Using 0.9 fb$^{-1}$ of lepton+jets data collected with the D0 detector at the Fermilab Tevatron $p/bar{p}$ collider, operating at a center of mass energy $/sqrt{s}=1.96$ TeV, we find no evidence for a $H^{/pm}$ signal. Hence, we exclude branching ratios $B(t /to H^+b) > 0.24$ for $m_{H^{/pm}=80$ GeV, and $B(t /to H^+b) > 0.19$ for $m_{H^{/pm}=155$ GeV, at the 95% C.L.

  Prezentujeme výsledky hledání nabitého Higgsova bosonu v rozpadech top kvarku, v intervalu hmot nabitého Higgosva bosonu v rozsahu 80 < m(H+) < 155 GeV. Dále předpokládáme následné rozpady H+ -> tau(+)nu(tau). Na datovém samplu odpovídajícímu integrované luminozitě 0.9 fb(-1) lepton + jet dat nabraných experimentem D0 ve Fermilabu na urychlovači Tevatron s celkovou těžišťovou energií 1.96 TeV nebyly pozorovány žádné známky signálu H+/-.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179978