Počet záznamů: 1

Direct measurement of the mass difference between top and antitop quarks

 1. 1.
  0335525 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Direct measurement of the mass difference between top and antitop quarks.
  [Přímé měření rozdílu hmot top a antitop kvarku.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 13 (2009), 132001/1-132001/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * kvark
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  We present a measurement of the mass difference between t and tbar quarks observed in lepton+jets final states of ttbar events in 1 fb-1 of data collected with the D0 detector at the Fermilab Tevatron Collider in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. The observed mass difference of 3.8+-3.7 GeV is consistent with the equality of t and tbar masses. This is the first direct measurement of a mass difference between a quark and its antiquark partner.

  Prezentujeme měření rozdílu hmot top a antitop kvarků ve finalních stavech s leptonem a jetem, které bylo provedeno na datovém samplu odpovídajícímu integrované luminositě 1. fb(-1). Změřený rozdíl 3.8 +/- 3.7 GeV je konsistentní s rovností hmot top a antitop kvarků. Jedná se o první přímé měření rozdílu hmot mezi top a antitop kvarkem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179965