Počet záznamů: 1

Stěhování českých domácností za pracovními příležitostmi a trh s bydlením na regionální úrovni

 1. 1.
  0335484 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sunega, Petr
  Stěhování českých domácností za pracovními příležitostmi a trh s bydlením na regionální úrovni.
  [Moving of Czech households for job opportunities and housing market on regional level.]
  Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 12, č. 4 (2009), s. 49-52 ISSN 1212-0855
  Grant CEP: GA MMR WD-05-07-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: migration * job opportunities * housing
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Cílem příspěvku je poukázat na provázanost pracovního trhu a trhu s bydlením, kdy rostoucí podíl vlastníků může představovat bariéru pro stěhování domácností za pracovními příležitostmi. Negativní vliv vlastnické formy bydlení na zamýšlenou mobilitu domácností byl prokázán i v českém prostředí. Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jsou dalším faktorem, který může být významnou brzdou pro stěhování za pracovními příležitostmi, a to zejména pro jednotlivce s nižší kvalifikací.

  The aim of the article is to highlight the connection between the labour and housing markets, focused on the barriers potentially obstructing the labour migration. Negative influence of growing share of owner-occupied housing on willingness to move was documented for the Czech Republic. The regional differences in housing affordability are another factor which poses barrier for labour migration, especially for individuals/households of lower qualifications.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179934