Počet záznamů: 1

Basin characteristics and nutrient losses:the EUROHARP catchment network perspective

 1. 1.
  0335458 - UEK-B 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Bouraoui, F. - Grizzetti, B. - Adelskold, G. - Behrendt, H. - Miguel, I. - Silgram, M. - Gómez, S. - Granlund, K. - Hoffmann, L. - Kronvang, B. - Lázár, A. - Mimikou, M. - Passarella, G. - Panagos, P. - Reisser, H. - Schwarzl, B. - Siderius, C. - Sileika, A.S. - Smit, P. M. - Sugrue, R. - Liedekerke, M. - Žaloudík, Jiří
  Basin characteristics and nutrient losses:the EUROHARP catchment network perspective.
  [Povodí vlastnosti a ztráty živin: povodí EUROHARP z hlediska sítě.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 515-525 ISSN 1464-0325
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: EUROHARP * geological * hydro-geological perspectives
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009

  The EC-funded EUROHARP project studies the harmonisation of modelling tools to quantify nutrient losses from diffuse sources. This paper describes a set of study areas used in the project from geographical conditions, to land use and land management, geological and hydro-geological perspectives. The status of data availability throughout Europe in relation to the modelling requirements is presented. The relationships between the catchment characteristics and the nutrient export are investigated, using simple data available for all the catchments. In addition, this study also analyses the hydrological representativity of the time series utilised in the EUROHA

  ES-financovaný EUROHARP projektové studie harmonizuje modelovací nástroje kvantifikovat živin ztrátám z rozptýlených zdrojů. Tento dokument popisuje soubor studijních plochy využívané v projektu od geografických podmínek, využití půdy a hospodaření s půdou, geologické a hydro-geologické perspektivy. Stav dostupnosti dat v celé Evropě ve vztahu k modelování Požadavky jsou uvedeny. Vztahy mezi charakteristikami povodí a živin export jsou zkoumány pomocí jednoduchých údaje k dispozici pro všechny povodí. Kromě toho, tato studie také Analýzy hydrologických reprezentativnost časových řad využívány EUROHA
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179920