Počet záznamů: 1

Paměť a propaganda. Dějiny habsburské monarchie jako učebnice vědy o vládě v díle francouzských osvícenských historiků

 1. 1.
  0335430 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ondo-Grečenková, Martina
  Paměť a propaganda. Dějiny habsburské monarchie jako učebnice vědy o vládě v díle francouzských osvícenských historiků.
  [Memory and Propaganda. History of the Habsburg Monarchy as a Textbook about Ruling in the Works of French Enlightened Historians.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 24, - (2009), s. 199-230 ISSN 0231-7494
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Enlightenment * France´s relations - Habsburg Monarchy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie nabízí jednu z možných interpretací dějin habsburské monarchie sepsaných francouzskými osvícenskými historiky. Věnuje se explikativním modelům, které tito historici na dějiny habsburského soustání aplikovali, důvodům, proč se specifickým způsobem o tuto historii zajímali, a diskursu, který takto vedli s vlastní francouzskou společností.

  This essay offers one of the plausible interpretations of the history of the Habsburg monarchy and establishment of its society as it was presented to the public by French enlightened historians. The essay contemplates on the reasons which made French authors deal with the history of the Habsburg monarchy and explains principles which they applied in the process.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179898