Počet záznamů: 1

Windischgrätz a Condorcet: příběh jednoho osvícenského projektu

 1. 1.
  0335429 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ondo-Grečenková, Martina
  Windischgrätz a Condorcet: příběh jednoho osvícenského projektu.
  [Windischgrätz and Condorcet: A Tale of One Enlightenment Project.]
  Český časopis historický. Roč. 107, č. 3 (2009), s. 569-598 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Mikrohistorická studie se zabývá vznikem a vývojem osvícenské vědecké soutěže, typické pro svoji dobu jak metodami, tak cíli. Její těžiště spočívá v ukázce způsobu, jakým tento původně český projekt získal mezinárodní ohlas, a poukázat na to, co znamenal pro dobovou komunikaci, jaká korespondenční síť díky němu vznikla, jak napomohl šíření osvícenských myšlenek a prací.

  This microhistoric study researches the co-operation of two Enlightenment scholars, Joseph Nicholas the Count de Windischgrätz and the Marquis de Condorcet, on a joint project of the then popular political arithmetic. The academic competition stimulated international discussions in which fifty scholars and politicians from different countries participated. This study recognition, and on the communication and exchange of academic works, information and opinions between its two main protagonists.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179897