Počet záznamů: 1

Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník

 1. 1.
  0335427 - SLU-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šišková, Růžena
  Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.
  [Area studies of the vocabulary of the Southern Carpathian Ukrainian dialects of Eastern Slovakia. Differential dictionary.]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR: Praha: Euroslavica, 2009. 200 s. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, 29. ISBN 978-80-86420-36-3
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Ruthenian language * East Slavic languages * dialects * vocabulary * areal linguistics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Diferenční nářeční slovník, v němž jednotlivá nářeční slova jsou opatřena základní gramatickou charakteristikou a ekvivalentem a u každého z nich jsou rovněž uvedeny všechny obce, v nichž bylo dané slovo zaznamenáno. Takto popsaný lexikální materiál z areálu dosud souvisle nezpracovaného doplňuje řadu již existujících publikací polských, ukrajinských i slovenských, věnovaných okolním nářečím lemkovským, huculským, bojkivským a šarišským.

  In this differential dialect dictionary each individual dialect word has a basic grammatical characterization and equivalent and in each case all the villages in which a particular word was recorded are detailed. The lexical material described in this manner, deriving from an area which has previously not been cohesively researched, complements existing Polish, Ukrainian and Slovak publications on neighbouring Lemko, Hutsul, Boiko and Sharish dialects.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179895