Počet záznamů: 1

Content of selected heavy metals in the soils of the Ore Mts

 1. 1.
  0335410 - GFU-E 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Podrázský, V. - Kapička, Aleš
  Content of selected heavy metals in the soils of the Ore Mts.
  Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2009, s. 104-109. ISBN 978-80-8093-089-9.
  [Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov. Zvolen (SK), 08.09.2009-09.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0941
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: Ore Mts. * forest soils * heavy metals * humus forms * industrial pollution
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů

  Presentation documents the preliminary results of the research concentrated on the content of selected heavy metals in the forest soils of the Ore Mts. Considerable amounts of these elements entered the forest ecosystems of the region of interest through the deposition during the immission calamity. Many of them are reported as heavy metals or trace elements with important ecological effects. Significant translocations between the forest ecosystem compartments were documented in the geo-bio-chemical cycles, especially in the forest soils. Another possible input of these elements is represented by the weathering of the parent rock. Dynamics of particular elements in the soil profile can indicate geogenic or anthropogenic origin of them.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179884