Počet záznamů: 1

Parameters of galactic early B supergiants. The influence of the wind on the interstellar extinction determination

 1. 1.
  0335408 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Kraus, Michaela - Borges Fernandes, M. - Kubát, Jiří
  Parameters of galactic early B supergiants. The influence of the wind on the interstellar extinction determination.
  [Parametry galaktických raných B veleobrů: Vliv větru na určení mezihvězdné extinkce.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 499, č. 1 (2009), s. 291-299 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300030701; GA ČR GA205/08/0003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: stars * fundamental parameters * winds
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  The interstellar extinction of stars is often derived from the observed color index. However, this method works properly only, as long as the stellar winds are weak enough to not influence the individual colors of the star. We investigate the influence of stellar winds to the observable colors of early B-type supergiants. We show that the interstellar extinction and therefore also the stellar luminosities are overestimated, if the observed colors are not properly corrected for the wind contribution.

  Mezihvězdná extinkce hvězd je často odvozována z pozorovaného barevného indexu. Tato metoda však pracuje správně pouze, pokud je hvězdný vítr slabý a neovlivňuje jednotlvé barvy hvězdy. Zkoumáme vliv hvězdných větrů na pozorovatelné barvy raných B veleobrů. Ukazujeme, že mezihvězdná extinkce i hvězdné luminosity jsou nadhodnoceny pokud nejsou pozorované barvy správně opraveny o příspěvek větru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179883